فرشاد تجاری

 فرشاد تجاری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فرشاد تجاری

Farshad Tejari

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 46
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
3 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 24
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
7 (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 15
8 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
10 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 24
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 2، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
14 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 55
16 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 2
17 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
18 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 19
19 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
20 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
21 (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
22 (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 12، شماره: 3
23 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
4 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
6 (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
7 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
8 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
11 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
14 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
16 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
17 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
18 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
19 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
21 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران