عبدالوهاب ادب آوازه

 عبدالوهاب ادب آوازه رئیس انجمن جوشکاری ایران

عبدالوهاب ادب آوازه

Abdolvahab Adabavazeh

رئیس انجمن جوشکاری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی