معصومه حیدری

 معصومه حیدری گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران

معصومه حیدری

Masumeh Heidari

گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
2 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
3 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
5 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
6 (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
9 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
12 (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
13 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
16 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
18 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
19 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
20 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
21 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
23 (دریافت مقاله)
24 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
25 (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
27 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
28 (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
29 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
30 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
31 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
32 (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
33 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
35 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
37 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
38 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها ودریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
40 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
41 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
42 (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
43 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
44 (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
45 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
46 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1384
47 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
48 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
49 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
50 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
51 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
52 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
53 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
54 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
55 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
56 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
57 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
58 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
59 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
60 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
61 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
62 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
63 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی
64 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
65 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
66 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور