رضا رسولی

 رضا رسولی استاد دانشگاه پیام نور

رضا رسولی

Reza Rasooli

استاد دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 20، شماره: 74
2 (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 2، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 35
9 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
10 (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 16، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
13 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 24
15 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
16 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 21، شماره: 78
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 1
18 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
19 (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
20 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 18
21 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 2
22 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 4
23 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
24 (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 18، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
2 (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
3 (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
6 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
7 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
9 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
10 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
11 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاء
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
14 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
16 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
17 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
18 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
20 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
21 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
22 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
23 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
24 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
26 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
27 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
28 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
29 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
30 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
31 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
32 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
34 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
35 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
37 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
38 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
39 (دریافت مقاله) نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید
40 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
42 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
43 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
45 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
46 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری
47 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
49 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
50 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
52 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
53 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
54 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
55 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
56 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
57 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
59 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
60 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
61 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
62 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
63 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
64 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
65 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
66 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
67 (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
68 (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
69 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
70 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
71 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
72 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران