منصور صاحب الزمانی

 منصور صاحب الزمانی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

منصور صاحب الزمانی

Mansour Sahebazamani

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دو نوع تمرین بر نسبت قدرت عضلات مفصل شانه ورزشکاران دارای حرکات بالای سر مبتلا به سندروم گیر افتادگی شانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 8، شماره: 3
2 ارتباط میزان شیوع آسیب و عملکرد بانوان لیگ برتر فوتبال در برابر راهکارهای پیش گیری از آسیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 6
3 تاثیر تمرین پیشگیری از آسیب فیفا +11 تعدیل شده بر فاکتورهای کینماتیکی فرود از پرش بازیکنان مرد نخبه هندبال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 8، شماره: 1
4 تاثیر تمرینات ثباتدهنده ستون فقرات بر لوردوزکمری با استفاده از دستگاه بیوفیدبک فشاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 5، شماره: 13
5 تاثیر حذف بازخورد بینایی بر استراتژی های بازیابی تعادل افراد ناشنوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 25
6 تاثیر خستگی بر ثبات عملکردی بسکتبالیست های دارای ناپایداری عملکردی مچ پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 9
7 تاثیر خستگی وی ژه فوتبال بر کنترل قامت پویای بازیکنان فوتبال دارای ناپایداری عملکردی مچ پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 4، شماره: 12
8 تاثیر هشت هفته تمرین با تخته تعادل بر متغیرهای عصبی عضلانی مچ پای دختران کاراته کار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 6، شماره: 2
9 تاثیر چهار هفته تمرینات اصلاحی و الاستیک باند بر زاویه کرانیوورتبرال گردنی و فاکتورهای منتخب سردردهای گردنی در زنان شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 4
10 تاثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده مرکزی بدن بر استقامت تنه بازیکنان فوتسال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 6، شماره: 15
11 تعریف شاخص های همه گیرشناسی آسیب، شدت آسیب و در معرض آسیب و مفاهیم اصلی در سیستم ثبت و نظارت بر آسیب های ورزشی (مطالعه مروری نظام مند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 10، شماره: 24
12 میزان فعالیت عضلات کمری- لگنی موثر در پایداری ناحیه مرکزی با تغییر مرکز ثقل در پل زدن روی سطوح پایدار و ناپایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 9
13 کدام یک از تکالیف پرش- فرود کنترل شده و ویژه فوتبال، برای شناسایی فوتبالیست های درمعرض خطر آسیب لیگامان متقاطع قدامی مناسب تر است (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 10، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر یک دوره تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن بر مؤلفه های آزمون تعادلی Y در بازیکنان فوتسال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 ارتباط بین شدت درد وکیفیت زندگی در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
3 بررسی ارتباط بین افزایش قدرت اندام تحتانی و تعادل ایستای سالمندان پس از 8 هفته هیدروتراپی در قسمت عمیق استخر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
4 بررسی استراتژی های بازیابی تعادل در افراد مبتلا به کف پای صاف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش
5 بررسی حس وضعیت مفصل شانه شناگران نخبه پس از اعمال پروتکل خستگی عملکردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
6 بررسی و مقایسه دو نوع تمرین میدانی و از راه دور (تله اکسرسایز) بر روی تعادل پویا سالمندان مرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
7 تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی روی توپ و معلق بر کیفیت زندگی و درد زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
8 تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی معلق بر تعادل زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
9 تاثیر ترکیبی از کینزیوتیپینگ و تراباند بر میزان درجه شانه دختران نوجوان مبتلا به شانه نابرابر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی
10 تاثیر تمرینات آکواژیمناستیک بر تعادل در زنان سالمند مبتلا به استیوآرتریت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
11 تاثیر تمرینات یوگا بر تعادل ایستا و پویای زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با تاکید برتیپ بدنی مزومورف و اندمورف تحقیق کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
12 تغییر در استراتژی های بازیابی تعادل متعاقب اسپرین جانبی مچ پا (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
13 مقایسه اثر دو نوع بریس بر روی کنترل قامت پویای والیبالیست ها با مچ پای ناپایدار در شرایط اعمال خستگی عملکردی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
14 مقایسه نسبت قدرت دست برتر و غیر برتر ورزشکاران دارای حرکات بالای سر با و بدون سندرم گیرافتادگی شانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی
15 مقایسه نیمرخ ساختاری ستون فقرات در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
16 مقایسهی اثربخشی تمرینات منتخب تایچی و یوگا بر تعادل ایستا و پویای بیماران مالتیپل اسکلروزیس با تاکید بر مقیاس ناتوانی جسمانی EDSS تحقیق کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
17 میزان فعالیت الکترومایو گرافی عضلات core در تمرینات یک طرفه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران