محمود نیلی احمدآبادی

 محمود نیلی احمدآبادی رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و ریاست دانشگاه تهران

محمود نیلی احمدآبادی

Mahmoud Niliahmadabadi

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و ریاست دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
2 (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران
3 (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران
4 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
5 (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
6 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
7 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
8 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
9 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
10 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
11 (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران
12 (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران
13 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
14 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
15 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
16 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
18 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
19 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
20 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
21 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
22 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
23 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
24 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
25 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
26 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
27 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
28 (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران
29 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
30 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
31 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
32 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
33 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
34 (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران
35 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
36 (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
37 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
38 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران