منوچهر خراسانی

 منوچهر خراسانی استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منوچهر خراسانی

Manouchehr Khorasani

استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی
2 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
3 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی
4 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
5 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل
7 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
8 (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها
9 (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها
10 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
11 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
12 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
15 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
17 (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی