مجتبی امیری

 مجتبی امیری عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان

مجتبی امیری

Mojtaba Amiri

عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 18، شماره: 39
2 (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع انسانی دوره: 4، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 7، شماره: 16
5 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 5، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 5، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 20، شماره: 45
12 (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 36
14 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 1، شماره: 2
15 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 8
16 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 30
19 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 1
20 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 23
21 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 19، شماره: 69
22 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 17
23 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
24 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
25 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 50
26 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 27
27 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
28 (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 2
29 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
30 (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 99
31 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 17، شماره: 2
32 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
33 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
34 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 1
35 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 24
36 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
37 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 1
38 (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین در برق دوره: 2، شماره: 3
39 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران
3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
4 (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فن آوری ارتباطات
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
11 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
14 (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
16 (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
17 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
19 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
22 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
24 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
26 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
27 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
28 (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
29 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
30 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
31 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
32 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
33 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
34 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
37 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
38 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
39 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
40 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
41 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
42 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
43 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
44 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
45 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
46 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
47 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
48 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
49 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
50 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
51 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
52 (دریافت مقاله) همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری
53 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
54 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
55 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
56 (دریافت مقاله) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران
57 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
58 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
59 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
60 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
61 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
62 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
63 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
64 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
65 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404
66 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
67 (دریافت مقاله) همایش شهروندان و تعلق اجتماعی در منطقه 10
68 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
69 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
70 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
71 (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
72 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ساختمان آینده
73 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
74 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار