مسعود ربیعه

 مسعود ربیعه استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مسعود ربیعه

Masood Rabieh

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Nadir Compromise Progra mming for Sup lier Selection P roblem under Uncertainty (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 29، شماره: 1
2 تبیین راهبردهای رقابت پذیری شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
3 شناسایی مولفه های تاب آوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
4 مدل سازی ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه و حل آن با کمک الگوریتم NSGAII شرکت گاز استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Approach Based on Binary Multiple Criteria Programming for Supplier Selection Problem under Uncertainty (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه رویکردی جهت تحلیل مسائل تصمیم­گیری چندمعیاره با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارایه مدل پیش بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادربا رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
4 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی و برنامه ریزی کسری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارزیابی وفاداری مشتریان منتخب بانک رفاه باکمک DEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
6 بسط روشهای تقریبی جهت تعیین اوزان نسبی و نهایی گزینه ها در fuzzy AHP (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 بسط مدل کنترل موجودی ترکیبی با استراتژی انتخاب تأمین کننده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
8 تحلیل دینامیکی خط مونتاژ با تکنولوژی ترکیبی دستی – اتوماتیک در صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
9 طراحی دو مدل غیر خطی انتخا ب تأمین کننده ترکیبی در کنترل موجودی با لحاظ سرعت غیر یکسان برای محموله ارسالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 طراحی مدل استوار انتخاب تامین کننده در حالت منبع یابی چند گانه : جهشی به سوی کاهش ریسک زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
11 طراحی مدل انتخاب تأمی نکننده در حالت دریافت آنی, دریافت همزمان از تأمین کنندگان ورویکرد کاهش تعداد تأمین کنندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین