سید علی نبوی چاشمی

 سید علی نبوی چاشمی

سید علی نبوی چاشمی

Seyedali Nabavichashemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 63
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
11 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
12 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
13 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
14 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
15 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
16 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
17 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
21 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
23 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
24 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
25 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
27 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
29 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
31 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
33 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
34 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
35 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
36 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
37 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
38 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
39 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
40 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
41 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
42 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
43 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
44 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
45 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران
46 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)