رویا دارابی

 رویا دارابی دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

رویا دارابی

Roya Darabi

دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 9، شماره: 4
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 2، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 4، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 8، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 7، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 41
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 1، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 3
14 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 39
15 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 4
16 (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 10
17 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
3 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
4 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
6 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
16 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
18 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
19 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
20 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
21 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
22 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
25 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
26 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
28 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
29 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
32 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
33 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
34 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
35 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
36 (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
37 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
38 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
39 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
40 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
41 (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
42 (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
43 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
44 (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
45 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
46 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
47 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
48 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
49 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
50 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
51 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
52 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
53 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
54 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
55 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
56 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
57 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
58 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
59 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
60 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
61 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
62 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
63 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
64 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
65 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
66 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
67 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
68 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
69 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
70 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
71 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
72 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
73 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
74 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
75 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
76 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
77 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
78 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
79 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
80 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
81 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
82 (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
83 (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
84 (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
85 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
86 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
87 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
88 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
89 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
90 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
91 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
92 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
93 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
94 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
95 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
96 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
97 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
98 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
99 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
100 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
101 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
102 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
103 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
104 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
105 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
106 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
107 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
108 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
109 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
110 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران