عباس هنربخش رئوف

 عباس هنربخش رئوف ریاست دانشگاه سمنان

عباس هنربخش رئوف

Abas Honarbakhsh

ریاست دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
2 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
3 (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
4 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
5 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
6 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
7 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
8 (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
9 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
10 (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
11 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
12 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
13 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
14 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
15 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
16 (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
17 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
18 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
19 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
20 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
21 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
22 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
23 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
24 (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
26 (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
27 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
28 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
29 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
30 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
31 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
32 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
33 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
34 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک