حسن اسماعیل زاده

 حسن اسماعیل زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی

حسن اسماعیل زاده

Hasan Esmayeelzadeh

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
3 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
4 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
8 (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
9 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی
11 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
14 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
16 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
17 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
18 (دریافت مقاله) همایش ملی انار
19 (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
20 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
21 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
22 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
25 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
26 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
27 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
29 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
30 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
31 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
33 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست