مرتضی شاهدی فر

 مرتضی شاهدی فر استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

مرتضی شاهدی فر

Morteza Shahedifar

استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.