امیرحسین جمشیدی

 امیرحسین جمشیدی عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

امیرحسین جمشیدی

Amirhosein Jamshidi

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.