علی رمضانخانی

 علی رمضانخانی عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

علی رمضانخانی

Ali Ramezankhani

عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 5
2 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 4، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 10
5 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 3، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 4، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 8
8 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 2، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 4
11 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 12
12 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 4
13 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 3
14 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 4
15 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 7، شماره: 8
16 (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 2، شماره: 3
17 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 1، شماره: 1
19 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 2
20 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 2
21 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 1
22 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 2
23 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 2
24 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 2
25 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 2
26 (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 2، شماره: 4
27 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 3
28 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 3
29 (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 1
30 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 2
31 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 4
32 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
3 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
4 (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار
5 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
6 (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
7 (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
8 (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار
9 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
10 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
11 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
12 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت