حسین جعفری

 حسین جعفری

حسین جعفری

Hossein Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
2 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
4 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
7 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
8 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان PARCoMSS
9 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
11 (دریافت مقاله) همایش ملی ملک الشعراء بهار
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
14 (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
15 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
17 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
19 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
20 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
23 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
24 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
25 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
26 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
27 (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
28 (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
29 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
30 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
31 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
32 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
33 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
34 (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
35 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
36 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
38 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
39 (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
40 (دریافت مقاله) کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی
41 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
42 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
45 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
46 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
47 (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
48 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
49 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
50 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
51 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
52 (دریافت مقاله)
53 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
54 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
55 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
56 (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
57 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
58 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
59 (دریافت مقاله) کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی
60 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
61 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
62 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
63 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
64 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
65 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
66 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
67 (دریافت مقاله) کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی
68 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
69 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
70 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
71 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
72 (دریافت مقاله) هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها
73 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
74 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
75 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
76 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
77 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
78 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
79 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
80 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
81 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
82 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
83 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
84 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
85 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
86 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
87 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
88 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
89 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
90 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
92 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
93 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
94 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
95 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
96 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
97 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
98 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
99 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
100 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
101 (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
102 (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
103 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
104 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی
105 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
106 (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
107 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
108 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
109 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
110 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
111 (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
112 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
113 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
114 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
115 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
116 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
117 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
118 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
119 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
120 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
121 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
122 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
123 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
124 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
125 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
126 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
127 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
128 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
129 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
130 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
131 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
132 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران