دکتر صادق صیدبیگی

دکتر صادق صیدبیگی پژوهشگر و مدرس دانشگاه

دکتر صادق صیدبیگی

Dr. sadegh seidbeigi

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
2 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
3 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
4 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
6 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
8 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
9 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
10 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
12 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
14 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
15 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
16 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
17 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
18 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
19 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
20 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
21 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
22 (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
24 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
25 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
26 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
28 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
30 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
33 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
35 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
36 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
37 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
38 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
39 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
41 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
42 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
43 (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
45 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
46 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
47 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
49 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
50 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
51 (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
52 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
53 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
54 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
55 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
56 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
57 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
58 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
59 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
60 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
61 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
62 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
63 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
64 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
65 (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
66 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
67 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
68 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
69 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی