حسین راغفر

 حسین راغفر عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

حسین راغفر

Hossein Raghfar

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 5، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 72
3 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
5 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 54
6 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 67
7 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
8 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 5
9 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 56
10 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 63
11 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 3، شماره: 3
12 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 7، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
14 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 3، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 78
مقالات کنفرانسی