مهرداد جعفربلند

 مهرداد جعفربلند عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مهرداد جعفربلند

Mehrdad Jafar Boland

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
2 (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
3 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
4 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
5 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
6 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
8 (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
9 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
10 (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی
13 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
14 (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
15 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
16 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
17 (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
18 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
19 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
20 (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
21 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
22 (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی برق
23 (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
24 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر
25 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
27 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
28 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
29 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
31 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
32 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
33 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
34 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
35 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
36 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
37 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
38 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
39 (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
40 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
41 (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
42 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
43 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
44 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
45 (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
46 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
47 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
48 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
49 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
50 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
51 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شناورهای تندرو
52 (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
53 (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
54 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
55 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
56 (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
57 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
58 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
59 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
60 (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی برق
61 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
62 (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
63 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
64 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
65 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
66 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
67 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
68 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک
69 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
70 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری صنعت خودرو
71 (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
72 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
73 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
74 (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
75 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
76 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
77 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
78 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
79 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
80 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
81 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
82 (دریافت مقاله) دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
83 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق