مفید شاطری

 مفید شاطری عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

مفید شاطری

Mofid Shateri

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام های بهره برداری خرده مالکی و تعاونی تولید روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وقف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف
2 ارزیابی اثرات پالایشگاه گاز فجر شهرستان جم بر منابع آب منطقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
3 بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی وقف در توسعه محلی مطالعه موردی: بخش کاخک شهرستان گناباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
4 بررسی اثرات محیطی بر الگوی مساکن روستایی مطالعه موردی : دهستان گزیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
5 بررسی دانش بومی عناب کاران شهرستان خوسف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
6 بررسی وقف در قنوات شهر قاین و اثرات اجماعی ، فرهنگی آن (دریافت مقاله) همایش ملی قنات
7 تاثیر وام مسکن روستایی بر توسعه مطالعه موردی : روستاهای ورزگ- خونیک سفلی در قاین (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
8 تئوری بنیادی توسعه وقف در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
9 تبیین نقش مسجد جامع در فضای شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
10 تحلیل راهبردفضا درراستای گسترش و کارآمدسازی گردشگری روستایی؛موردروستای چنشت درشهرستان سربیشه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 تحلیل گردشگری روستایی با استفاده از مدل swot مطالعه موردی: (منطقه باغستان شهرستان فردوس) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
12 تعیین الگوی کشت با تاکید بر مدیریت آب در اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: بخش سده، شهرستان قاین ) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
13 جایگاه وقف در آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تاکید بر وقفنامه حاج عبدالعلی خان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
14 حسینیه آراسته، بنایی وقفی از دوره قاجاریه در بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
15 ساختار و نظام مدیریت سنتی منابع آب (مطالعه موردی: قنات ماخونیک) (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
16 شناختی بر موقوفه غلامرضا حسین جعفر در شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
17 کارآفرینی زنان و نقش آن درتوسعه اقتصادی روستاها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
18 کارکرد آموزشی وقف و اثرات اجتماعی-فرهنگی آن در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
19 کارکردهای اجتماعی –فرهنگی وقف و نظام مدیریت سنتی آب در قنات بلده فردوس (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
20 گروه های توسعه روستایی شیوه ای نوین از تعاونی های مردمی در مسیر توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
21 مقاوم سازی مسکن در راستای توسعه پایدار روستایی مطاله موردی : روستای اسفشاد در قاین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
22 نقش کارآفرینی زنان درتوسعه نواحی روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
23 نقش وقف در شکل گیری پدیده های جغرافیائی مطالعه موردی: آب انبارهای خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران