مسعود برادران

 مسعود برادران دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان

مسعود برادران

Masoud Baradaran

دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 4، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 6، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 5
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 47
5 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
11 (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 45
15 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 46
16 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
17 (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
18 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 4
19 (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
20 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
3 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
6 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
8 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
9 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
10 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
11 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
13 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
15 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
17 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
20 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
21 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
22 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
23 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
24 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
26 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
27 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
28 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
29 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
30 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
31 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
32 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
33 (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
34 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
36 (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 (دریافت مقاله) کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
38 (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
39 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
40 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
41 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
42 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
43 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
44 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
45 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
46 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
47 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
48 (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
49 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
50 (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
51 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
52 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
53 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
54 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
55 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
56 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
57 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
58 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
59 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
60 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
61 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
62 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
63 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
64 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
65 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
66 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
67 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
68 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
69 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
70 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
71 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
72 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
73 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
74 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
75 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
76 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
77 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
78 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
79 (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
80 (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
81 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
82 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
83 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران