اکرم جودی نعمتی

 اکرم جودی نعمتی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

اکرم جودی نعمتی

Akram Judi Nemati

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 12، شماره: 47
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 4، شماره: 6
3 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 12، شماره: 46