نادر حیدری

 نادر حیدری

نادر حیدری

Nader Heidari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
5 (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
11 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
13 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
17 (دریافت مقاله) کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
18 (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
20 (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
21 (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
22 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
24 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
26 (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
27 (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
28 (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
29 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
30 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
32 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی