مهدی مخبری

 مهدی مخبری موسسه آموزش عالی زند شیراز

مهدی مخبری

Mahdi Mokhbari

موسسه آموزش عالی زند شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عددی ظرفیت باربری شمع های باریک شونده ساده و پله ای تحت مدول الاستیسیته های متفاوت خاک ماسه ای (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Estimating the vulnerability of the city of shiraz using the microtremor data and EMS98 regulations (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 ارزیابی آزمایشگاهی باربرداری و بارگذاری مجدد در عمق های مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
3 ارزیابی آزمایشگاهی باربرداری و بارگذاری مجدد در عمق های مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
4 ارزیابی خطر زمین لغزش در حوزه دماوند به روش رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی عددی تاثیر باریک شدگی ساده و پله ای بر ظرفیت باربری جانبی و قایم شمع های تکی در انواع خاک های ماسه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
6 ارزیابی عددی ظرفیت باربری شمع های باریک شونده ساده و پله ای تحت زوایای متفاوت اصطکاک داخلی خاک ماسه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
7 ارزیابی عوامل تاثیرگذار در ناپایداری دامنه های جنوب استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
8 ارزیابی عوامل موثربرنشست شالوده های شمع - رادیه تحت بارزلزله درخاک روانگرا بادرنظر گرفتن اندرکنش خاک - سازه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 ارزیابی وتحلیل پایداری شیروانی سرریزسنگی سدمخزنی صفا به کمک سیستم مختصات استریوگرافیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 برآورد پارامترهای لرزه خیزی جهت تحلیل دینامیکی بدنه سد تنگ سرخ کهکیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
11 بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات درصد رطوبت بر ضریب واکنش بستر خاک رمبنده غیر اشباع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
12 بررسی آزمایشگاهی استفاده از الیاف باگاس در ساخت پانل های فشرده چوبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر درجه اشباع خاک بر رفتار شمع-رادیه در خاک های رمبنده (مطالعه موردی:خاک ساختگاه سد سیوند شیراز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
14 بررسی آزمایشگاهی سیستم شمع رادیه در لایه های رس واقع بر رس آبرفتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
15 بررسی آزمایشگاهی شمع رادیه در لایه های رس مقاوم واقع بر رس آبرفتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
16 بررسی آزمایشگاهی شمع- رادیه در لایه های رس مقاوم واقع بر رس آبرفتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
17 بررسی آزمایشگاهی طرح اختلاط بهینه مقاومت فشاری بتن با الیاف فولادی با شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
18 بررسی آزمایشگاهی عوامل موثربرتغییرات مدول عکس العمل بسترخاک رمبنده غیراشباع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
19 بررسی آسیب پذیری بخشی از شهرشیراز با استفاده از اندازه گیری های میکروترمور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
20 بررسی اثر موقعیت قرارگیری تونلهای دو قلو بر تغییر شکل سطحی زمین (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
21 بررسی اثر نانو سیلیس(پرکاربردتریه محصول نانو) بر پارامتر های مقاومتی خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
22 بررسی اثر پارامترهای اجرایی بر میزان تراکم کارگاهی مخلوط آسفالتی به کمک روش گروه بندی داده ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی اندرکنش خاک - سازه دررفتارلرزه ای شالوده های شمع - رادیه درخاک روانگرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 بررسی تأثیر مقررات آیین نامه ای بر آسیب پذیری ساختمان های مسکونی به کمک روش نسبت طیفی، ( مطالعه موردی، بخشی از منطقه یک شهرداری شیراز ) (دریافت مقاله) ششمین همایش مقررات ملی ساختمان
25 بررسی تأثیر پودر چسب سریش بر رفتار مقاومتی خاک های رمبنده (مطالعه بر روی خاک سد سیوند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
26 بررسی تاثیر جنس خاک در موقعیت شمع در پایدارسازی شیروانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
27 بررسی تاثیر خاک نسوز بر حدود اتربرگ در رس های حساس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
28 بررسی تاثیر خاک نسوز بر نسبت باربری کالیفرنیا در رس های حساس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
29 بررسی تاثیر روانگرایی بر ضریب فشار جانبی(فعال و مقاوم) خاک در حالت لرزه ای به روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
30 بررسی تاثیر مدول الاستیسیته مصالح ستون بر رفتار ستون های سنگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
31 بررسی تاثیر مصالح نانو ذرات کربنات کلسیم بر ظرفیت باربری خاکهای مارنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
32 بررسی تاثیر مصالح نانو ذرات کربنات کلسیم بر مولفه های حدود اتربرگ خاکهای مارنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
33 بررسی تاثیر ژئوگرید بر کاهش نشست سطح زمین در تونلهای کم عمق (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
34 بررسی تاثیر کاربرد نانوکربنات کلسیم در بهسازی خاک مارن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
35 بررسی تغییرات پتانسیل رمبندگی و عوامل موثر بر پدیده رمبندگی خاک (مطالعه موردی خاک ساختگاه سد سیوند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
36 بررسی تنش گود تسلیح شده با استفاده از روش نیلینگ تحت اثر انفجار و تشدید در لایه خاک رسی (مطالعه موردی:مجتمع تجاری _ اداری دوستان شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
37 بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک های مارنی تثبیت شده با نانو کربنات کلسیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
38 بررسی عددی و مقایسه تطبیقی ظرفیت باربری شمع های درجا در خاکهای چسبنده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
39 بررسی فرسایش پذیری مصالح دیوار های آب بند سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
40 بررسی میزان اعتماد پذیری معیارهای پتانسیل رمبندگی خاک (مطالعه موردی : خاک ساختگاه سد سیوند شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
41 بررسی میزان اعتماد پذیری معیارهای پتانسیل رمبندگی خاک(مطالعه موردی : خاک ساختگاه سد سیوند شیزاز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
42 بررسی و اجرای تزریق آزمایشی سیمان در پرده آببند سدهای خاکی با یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
43 بررسی و تحلیل نتایج آزمایشهای مکانیک خاکبر روی توده سنگ ساختگاه سدمخزنی صفا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
44 بررسی پارامترهای موثر بر طراحی دیوار خاکی میخ کوبی شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
45 بررسی پارامترهای گسیختگی خاک به کمک روش معکوس آزمایش بارگذاری صفحه در لبه ترانشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
46 بهسازی بهینه روسازی های فرسوده با استفاده توام آهک و افزودنی ساسوبیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
47 بهسازی خاکهای رسی – سیلتی اشباع به کمک انفجارانتشار امواج ضربه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 بهسازی مشخصات خاکهای ماسه ای سست با استفاده از تراکم دینامیکی عمیق خاک به روش مدل سازی عددی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
49 بهینه یابی موقعیت قرارگیری تونل های دوقلونسبت به یکدیگر درخاک های مختلف باهدف تامین پایداری و کنترل نشست (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
50 تاثیر استفاده از خاک نسوز کربنی بعنوان فیلر بر مشخصات بتن خود تراکم سخت شده ( مطالعه موردی: معدن استقلال آباده) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها
51 تاثیر استفاده از خاک نسوز کربنی بعنوان فیلر بر کارآیی بتن خود تراکم تازه ( مطالعه موردی: معدن استقلال آباده) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها
52 تاثیر ضریب نرمی مصالح سنگی بر پارامترهای بتن تازه و سخت شده مطالعه موردی: مصالح سنگی معادن شمال شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
53 تاثیر کانی بنتونیت (مونتموریلونت سدیمی) بر فرسایش داخلی در سدهای خاکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
54 تحقیق در استفاده از جاده های پویا و مصالح نوین با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
55 تحلیل لرزه ای میکروپایل ها در بهسازی خاک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران
56 تحلیل ناپایداری دامنه ای در مقیاس ناحیه ای در حوزه دماوند به روش شبکه های عصبی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
57 تحلیل پایداری تکیه گاه سنگی سدها با مدل سازی هندسی ژئوتکنیکی گروه های کلیدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
58 تحلیل پایداری خاک های اشباغ نشده بر اساس شاخصه سختی خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
59 تخمین آسیب پذیری ساختمان های موجود در یک محیط شهری به کمک روش نسبت طیفی H/V (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
60 تخمین آسیب پذیری ساختمانها به کمک اندازه گیری های میکروترمور بر اساس مشخصات دینامیکی ساختگاه شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
61 تسلیح خاک با لاستیکهای فرسوده خودرو و تثبیت کننده ی پلیمر پلی وینیل استات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
62 ذرات نانو خاک و تاثیر آنها بر خصوصیات مهندسی خاک ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
63 رعایت مبانی مدیریت بحران زلزله در طراحی شهری جهت کاهش تلفات زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
64 روشهای ارزیابی تاثیر ساختگاه برپاسخ زمین برپایه برداشتهای میکروترمور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
65 طراحی اقتصادی فونداسیون به روش حالت حدی با استفاده از پاشنه پی و در نظر گرفتن خاک دانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
66 طراحی بهینه فونداسیون ساختمان ها با طبقات متفاوت ودرنظر گرفتن خاک چسبنده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
67 ظرفیت باربری و نشست پی سطحی رینگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
68 ظرفیت باربری پی سطحی دایرهای روی خاک تقویت شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
69 مدلهای فیزیکی باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب ماسه ای تسلیح شده با ضایعات پلاستیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
70 مروری بر کاربردها و پیشرفت های اخیر فناوری نانو در راهسازی (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
71 مطالعات روی عملکرد دیوارهای سپری در کاهش انتشارآلودگی های کشاورزی در خاک های لایه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
72 مطالعه رفتار مکانیک خاکی خاک های رمبنده بهسازی شده با پودر چسب سریش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
73 مطالعه و بررسی تاثیر زمان بر نتایج حاصل از تثبیت خاک های رمنده با پودر چسب سریش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
74 مقایسه اثرات استفاده از خاکستر کوره سیمان و ژیوگرید در پایداری شیروانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
75 مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی تجربی و تحلیل عددی مشخصات دینامیکی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 نقش مدول عکس العمل بستر در طراحی پی ها و لزوم بازنگری آن در نرم افزارهای محاسبه سازه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
77 نگرش به مبانی مدیریت بحران زلزله درطراحی شهری جهت کاهش تلفات زلزله با بررسی موردی منطقه چهارشهرداری شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
78 کاربرد تصاویر الکتریکی در مدل سازی هندسی ژئوتکنیکی شبکه ناپیوستگی ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
79 کاربرد داده های میکروترمر در ارزیابی مشخصات لایه های زیر سطحی، با تمرکز برویژگیهای زیر سطحی نواحی ساحلی جنوب ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
80 کالبد شکافی کارشناسانه از روند شکل گیری و گسترش شهرهای جدید در ایران با تاکید بر شهر جدید صدرا (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
81 کنترل روانگرایی خاک بستر با در نظر گرفتن اثر همزمان هندسه صندوقه و عمق بستر دریا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
82 گودبرداری تاسیسات شهری به روش بهسازی خاکهای اشباع به کمک انفجار (انتشار امواج ضربه ای) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری