دکتر احمد ثمریها

دکتر احمد ثمریها مدرس دانشگاه

دکتر احمد ثمریها

Dr. Ahmad Samariha

مدرس دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 2، شماره: 5
2 (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 2، شماره: 6
3 (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
5 (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
7 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
8 (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
9 (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
10 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
11 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
12 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
13 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
15 (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
16 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
17 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
18 (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
22 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
24 (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
26 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
27 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
28 (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
29 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
30 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
31 (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
32 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ