محمدعلی ابراهیم زاده

 محمدعلی ابراهیم زاده استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

محمدعلی ابراهیم زاده

Mohamad Ali Ibrahim Zadeh

استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 9، شماره: 4
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 1، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 3، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
3 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
4 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
7 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
9 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
10 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
11 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
12 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
14 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
15 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
16 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
17 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
18 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
19 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
20 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
21 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
22 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
23 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
27 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار