مرضیه پیراوی ونک

 مرضیه پیراوی ونک عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

مرضیه پیراوی ونک

Marziyeh Piravi

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 20
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 6
3 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 4، شماره: 7
4 (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 10، شماره: 38
5 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 69
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 16، شماره: 29
7 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 66
8 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 14
9 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 64
10 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 7، شماره: 13
11 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 78
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 14، شماره: 24
13 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی