مختار جلالی جواران

 مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

مختار جلالی جواران

Mokhtar Jlali Javaran

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 1، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
9 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
11 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
3 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
5 (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
6 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
12 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
15 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
21 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
24 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
26 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
27 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
29 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
30 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
31 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
34 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
35 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
36 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
37 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
39 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
40 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
41 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
42 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
45 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
46 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
47 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
48 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
49 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
50 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
51 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
52 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
53 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
55 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
56 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
57 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
58 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
59 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
60 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
61 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
62 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
63 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
65 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
66 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
67 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
69 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
70 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
71 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
72 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
73 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
74 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
75 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
76 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
78 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
79 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
80 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
81 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
82 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
83 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
84 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
85 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری