مرتضی بسطامی

 مرتضی بسطامی عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مرتضی بسطامی

Morteza Bastami

عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی سازه و ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
5 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
3 (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
5 (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
6 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
8 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
9 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
12 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده
15 (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
16 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
19 (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
20 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران
24 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران
25 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
26 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
27 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
28 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
30 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
31 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
32 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
33 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
34 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
36 (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
37 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
38 (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
39 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی
40 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران