محمدرضا بابائی

 محمدرضا بابائی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

محمدرضا بابائی

Mohammadreza Babaii

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
6 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
9 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
10 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
13 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
14 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
16 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
18 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
19 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
21 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
24 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
26 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
30 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
31 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
33 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
35 (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
38 (دریافت مقاله) همایش علمی فرهنگی شکست حصر سوسنگرد
39 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
40 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
41 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
42 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
43 (دریافت مقاله) همایش «گام دوم انقلاب پیشران‎ها، چالش‎ها و الزامات تحقق در نیروی هوایی ارتش»
44 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
45 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
46 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم