محمدرضا جلال کمالی

 محمدرضا جلال کمالی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

محمدرضا جلال کمالی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین های اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر محدودیت رطوبتی در مراحل قبل و بعد از ظهور بساک بر مراحل نمو ژنوتیپ های تری تیکاله هگزاپلوئید (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی حساسیت ارقام گندم نان به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 بررسی ارتباط صفات فنولوژی با پتانسیل عملکرد در لاین های بین المللی گندم نان بهاره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
4 بررسی تنوع آللی ژنهای مؤثر در بهاره سازی و پاسخ به فتوپریود در ارقام و لاین های تجاری گندم ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 بررسی وضعیت علوم زراعت و اصلاح نباتات کشور طی سالهای 89-1387 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 تاثیر تقاضای مقصد برحرکت مجدد اندوخته قبل از ظهور بساک در ژنوتیپ های تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط بهینه و محدودیت رطوبتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 تجزیه فضایی صفات کمی 54 امین خزانه بین المللی غربال گندم های نان بهاره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
8 ضرورت، مبانی، مصرف و تولید گندم در گذشته و آینده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 مروری بر تغییرات فنولوژیکی و رابطه آن با عملکرد دانه در غلات دانه ریز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 مطالعه برخی صفات مورفولوژیک در لاین های بین المللی گندم نان بهاره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
11 مطالعه تغییرات فنولوژیکی برحسب درجه حرارت روز رشد و ارتباط آن با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 مطالعه و ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در لاین های بین المللی گندم نان بهاره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
13 های گندم بهاره از نظر واکنش به تنش خشکی انتهای فصل گروه بندی ژنوتیپ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 کیفیت گندم های تولید داخل کشور در سال زراعی 83-1382 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران