احسان اثنی عشری

 احسان اثنی عشری مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی

احسان اثنی عشری

Ehsan Asnaashari

مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
8 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت وپروژه
16 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
17 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
19 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
20 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
21 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
23 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
24 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
26 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
29 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
32 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
33 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
34 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
35 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
37 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
38 (دریافت مقاله) نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)
39 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
40 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
41 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
42 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
43 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
45 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
46 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
47 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
48 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
49 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
50 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
51 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
52 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
53 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
54 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
55 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
56 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
57 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
58 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
59 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه