علیرضا خسروی

 علیرضا خسروی استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علیرضا خسروی

Alireza Khosravi

استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 13
2 (دریافت مقاله) مجله مهندسی دانش بنیان و نوآوری دوره: 1، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 6، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 6، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 10
6 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 5، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 4، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 12
9 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 2، شماره: 5
10 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 5، شماره: 4
11 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 13
12 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 11، شماره: 4
14 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 4
15 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 3
16 (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 2
17 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 1
18 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
19 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
20 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 3
21 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
22 (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 33
23 (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 13، شماره: 2
24 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 2
25 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 1
26 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 3
27 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 4
28 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 3
29 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 3
30 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 2
31 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 4
32 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 3
33 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 1
34 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
35 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 1
36 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
37 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
38 (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 10، شماره: 2
39 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
40 (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 3
41 (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 10، شماره: 3
42 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 1
43 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 3
44 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 2
45 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 4
46 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 3
47 (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 12، شماره: 43
48 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
49 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 6، شماره: 3
50 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
51 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 4
52 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
3 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
6 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
8 (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
9 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
10 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
12 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
13 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
14 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
15 (دریافت مقاله) همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
17 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
18 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
19 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
20 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران
21 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
22 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
23 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
26 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
28 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
30 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
32 (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
33 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
34 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
35 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
36 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
37 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران
38 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
39 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
40 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
41 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
42 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
43 (دریافت مقاله) اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ
44 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
45 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
46 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
49 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
50 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
52 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
53 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
54 (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
55 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
56 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
57 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
58 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
59 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
60 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
61 (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
62 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
63 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
64 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
65 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
66 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
67 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
68 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
69 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
70 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
71 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
72 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
73 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
74 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
75 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
76 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
77 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
78 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
79 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
80 (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
81 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش
82 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
83 (دریافت مقاله) همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
84 (دریافت مقاله) همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت
85 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی
86 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
87 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
88 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
89 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
90 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
91 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
92 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
93 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
94 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
95 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران