کمال درانی

 کمال درانی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

کمال درانی

Kamal Dorrani

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation of Smart Schools’ Current Statue in Mazandaran Province based on Smart School Development Conceptual Model (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 4، شماره: 3
2 بررسی رابطه فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلیکارکنان در آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره: 1، شماره: 4
3 بررسی موانع و مشکلات دوره های آموزشی ترویج کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شرکت کننده در دوره های ترویج شهرستان دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 2
4 تبیین سبک های رهبری و مهارت های ارتباطی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 94
5 تحلیل پدیدارشناسانه باورهای دینی دانش آموزان و ارایه راهکارهایی برای کاهش چالش ها و آسیب های موجود (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 25، شماره: 53
6 شناسایی عوامل موثر در اختلالات املا نویسی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
7 مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه ای (رسمی و آکادمیک) با تاکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی دوره های الکترونیکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان: مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
2 استراتژی آموزش کارآفرینی: توسعه و اثر بخشی کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
3 بررسی تعلیم و تربیت در دوران پست مدرنیسم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
4 بررسی جایگاه برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
5 بررسی میزان توجه به حقوق ملت درمحتوای کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
6 بررسی ویژگیها و مزایای ارزشیابی توصیفی نسبت به ارزشیابی سنتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
7 توصیف ارزشیابی و ارزشیابی توصیفی در عمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 رضایتمندی شغلی و رضایتمندی زناشویی در معلمان از منظر دین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 شیوه های تربیتی و عزت نفس دانش آموزان بزرگ سال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 علل بیزاری دانش آموزان ابتدایی ازمدرسه وارائه راهکارهایی برای آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
11 علوم اعصاب شناختی و آموزش (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
12 عوامل بیزاری از مدرسه دانش آموزان متوسطه از دیدگاه دبیران شهرستان قم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
13 لزوم استفاده مدیران از آموزش مهارتهای کارآفرینانه در راستای افزایش کارایی سازمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
14 نقش مدیریت در استراتژی یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
15 واکاوی تعلیم و تربیت از دیدگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
16 یادگیری همراه؛ شیوه ی نوین یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404