محمدعلی احمدیان

 محمدعلی احمدیان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران

محمدعلی احمدیان

Mohamad Ali Ahmadian

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 14
4 (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
2 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
3 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
4 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
8 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
9 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
10 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
11 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری