فریدون رهنمای رودپشتی

 فریدون رهنمای رودپشتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

فریدون رهنمای رودپشتی

Fereydon Rahnamarodposhti

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 21
2 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 24
6 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
7 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 4، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 31
10 (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 2
11 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
12 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 42
13 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 38
14 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 18
15 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 1، شماره: 1
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 5
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 60
18 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 35
19 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 36
20 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 1
21 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 33
22 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
23 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 28
24 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 8، شماره: 1
25 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 2
26 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 9، شماره: 1
27 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 19
28 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 34
29 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
30 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
31 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
32 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 31
33 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
4 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
9 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
11 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران
12 (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
13 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
14 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
15 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
18 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
22 (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
23 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
24 (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
25 (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
26 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی