امیر خانلری

 امیر خانلری گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

امیر خانلری

Amir Khanlari

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
10 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
11 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
12 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
14 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
15 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
16 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
17 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
18 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
19 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
20 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
23 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
24 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری (ICMEAB 2019)
26 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
27 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
28 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
30 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
31 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
32 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
33 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
34 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
35 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
36 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
37 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
38 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
39 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
40 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
41 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
42 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
43 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
44 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
45 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
46 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
47 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
48 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
49 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
50 (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
51 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
52 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
53 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
54 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
55 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
56 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
57 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
58 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
59 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد