کاوه بذرافکن

 کاوه بذرافکن

کاوه بذرافکن

Kaveh Bazrafkan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 83
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
6 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
7 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
10 (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
11 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
12 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
14 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی
15 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
16 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
17 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
19 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
20 (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
21 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
24 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
25 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
26 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
29 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
30 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
32 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
33 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
34 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
35 (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار