علی حیرانی

 علی حیرانی استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

علی حیرانی

Ali Heyrani

استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) پژوهش در رفتار حرکتی دوره: 1، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
5 (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 24
6 (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
2 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
3 (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
4 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
5 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
6 (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
7 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
9 (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
11 (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
12 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
13 (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
14 (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
15 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
19 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
20 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
21 (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
22 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
23 (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
24 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
25 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
26 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی