هادی اسدی رحمانی

 هادی اسدی رحمانی رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب

هادی اسدی رحمانی

Hadi Asadi rahmani

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
4 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
5 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
9 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
12 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
16 (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
17 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
21 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
24 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
27 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
29 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
31 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
32 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
35 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
37 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
38 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
43 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
44 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
45 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
46 (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
47 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
48 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
50 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
51 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
53 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
55 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
56 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
57 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
59 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
60 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
61 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
62 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
63 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
64 (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
65 (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
66 (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران