پویا دولابی

 پویا دولابی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

پویا دولابی

Pouya Doolabi

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 2، شماره: 4
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
6 (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
7 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
13 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
14 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
16 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
19 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
20 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
21 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
22 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
23 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
24 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
25 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
26 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
27 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
29 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
30 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
31 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
32 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
33 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
35 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
36 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
37 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
38 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
39 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
40 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
41 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
42 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
43 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
44 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
46 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
47 (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
48 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
49 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
50 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
51 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
52 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
53 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
54 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
55 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی