محمود نقیب زاده

 محمود نقیب زاده استاد دانشگاه فروسی مشهد

محمود نقیب زاده

Mahmoud Naghibzadeh

استاد دانشگاه فروسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Delayed Rate Monotonic Algorithm with First-fit Partitioning (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 10
2 β-sheet Topology Preciction Using Probability-based Integer Programming (دریافت مقاله) مهندسی کامپیوتر و دانش دوره: 1، شماره: 1
3 پژوهشی در زمینه نظام درسی علوم و مهندسی کامپیوتر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Clustering Approach to Schedule Workflows to Run on the Cloud (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
2 AAAligner: Anchor-based Approach to Fast Genome Sequence Alignment (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
3 Connectivity of the host proteins targeted by the same pathogen protein (CPTP) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
4 Coordination Between Traffic Lights Based on Cooperative Qlearning (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
6 Hard Real-Time Multiobjective Scheduling in Heterogeneous Systems Using Genetic Algorithms (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 Preemptive Scheduling of Soft Real-Time Tasks Using Fuzzy Logic (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 Spreading Speed of Pathogen in its Host Protein-protein Interaction Network (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
9 ارائه معیارهایی برای ارزیابی کیفی تشکیل خوشه در شبکههای حسگر بیسیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
10 ارایه یک روش بهبود یافته برای تشخیص وب روبوت ها (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
11 اصلاح الگوهای هستان شناسی به منظور بهبود کیفیت نتایج RiMOM (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
12 ایجاد بستری برای محاسبه زمان سربار در سیستمهای بی درنگ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 بررسی پارامترهای الگوریتم AntNet (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 بهبود یکی از روش های بهینه سازی پرس و جو در گرید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
15 ترکیب IT و آنتولوژی بر بهبود کیفیت و اصلاح الگوی مصرف سازمانی (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
16 خوشه بندی اسناد XML به روش فازی براساس ساختار و روابط بلوکها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
17 خوشه بندی سلولی جریان داده با تعدد ابعاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
18 روشی برای تخصیص منابع در محیط های چند عاملی مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
19 زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
20 شناسایی دسترسی های غیر مجاز در شبکه ها با استفاده از خوشه بندی توری جریان داده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی جهت طبقه بندی داده ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 مسیریابی توزیع شده با استفاده از کلونی مورچه ها در شبکه های رایانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 معرفی مورچه های کمکی در AntNet و پیاده سازی در شبکه NSFNet (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
24 معرفی و ارزیابی یک الگوریتم قیمت گذاری پویا در روش ابرزمانبندی گرید محاسباتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظورچینش کالاهای فروشگاهی و ارزیابی عملکرد آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
26 کاوشگر بتا: روشی مبتنی بر احتمالات برای پیشبینی آرایش صفحاتبتای پروتیین با استفاده از برنامهریزی صحیح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
27 یک رووش توزیع شده برای هماهنگی بین عاملهای کنترلی سیگنال ترافیک (چراغهای راهنمایی) بر اساس تئوری بازی ها و NN-Qlearning (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران