غلامعلی افروز

 غلامعلی افروز استاد دانشگاه تهران

غلامعلی افروز

Gholam Ali Afrooz

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 30
2 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 36
3 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 15
5 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 32
6 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 33
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 33
9 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 7
11 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 7
12 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 20، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
14 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 24
15 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 7، شماره: 1
16 (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 9، شماره: 34
19 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 31
20 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 32
21 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
22 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
2 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
3 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت
8 (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
9 (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
10 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
11 (دریافت مقاله) همایش سلامت روانشناختی
12 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
13 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
14 (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
15 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
16 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
17 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
19 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
23 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
24 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
25 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
26 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
27 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
29 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
30 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
31 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
32 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
33 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
34 (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
35 (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
36 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
37 (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
38 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
39 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
40 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
41 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
42 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
43 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
44 (دریافت مقاله) همایش سلامت روانشناختی
45 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان
46 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان
47 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
48 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
49 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
50 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
51 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
52 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
53 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
54 (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
55 (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی