محسن اژدری

 محسن اژدری دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا

محسن اژدری

Mohsen Azhdari

دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
2 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
4 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
5 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
6 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
7 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
8 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
12 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
14 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
15 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
17 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
21 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
22 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
23 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
24 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
29 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
32 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
33 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
34 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی