امیرحسین چیت سازیان

 امیرحسین چیت سازیان دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

امیرحسین چیت سازیان

Amirhossein Chitsazian

دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 9، شماره: 24
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 5، شماره: 12
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 5، شماره: 13
5 (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 2، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 1، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 13، شماره: 26
9 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 27
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 1، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 17
12 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 45
13 (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 5، شماره: 9
14 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 7
15 (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 8، شماره: 15
16 (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 7، شماره: 15
17 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 8، شماره: 21
18 (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 7، شماره: 14
19 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 2، شماره: 5
20 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 7
21 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 4، شماره: 11
22 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 3، شماره: 6
23 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 18
24 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 4، شماره: 10
25 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
2 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
3 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
4 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
6 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
9 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
10 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری