علی خیرالدین

 علی خیرالدین استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان

علی خیرالدین

Ali Kheyredin

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
9 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 26
12 (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست دوره: 2، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 2، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 23
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 46
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 4، شماره: 18
18 (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 22
19 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
20 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 2
21 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
22 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 1
23 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
24 (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 26
25 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
26 (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 1
27 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 2
28 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 1
29 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 3
30 (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 39
31 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
32 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 4
33 (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 29
34 (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 1، شماره: 1
35 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 97
36 (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 2، شماره: 1
37 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
4 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
5 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
6 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
9 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
10 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
11 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
16 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
19 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
20 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
21 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
22 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
23 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
24 (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
26 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
28 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
29 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
31 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
33 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
34 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
35 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
36 (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده
37 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
38 (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
39 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
40 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
41 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
42 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
43 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
44 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
45 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
46 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
47 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
48 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
49 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
50 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
51 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
52 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
53 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
56 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
57 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
58 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
59 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
60 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
61 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
62 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
63 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
64 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
65 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
66 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
67 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
68 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
69 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
71 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
72 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
73 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
74 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
75 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
76 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
77 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
78 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
79 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
80 (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
81 (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده
82 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
83 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
84 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
85 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
86 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
87 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
88 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
89 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
90 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
91 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
92 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
93 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
95 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
96 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
97 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
98 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
99 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
100 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
101 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
102 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
103 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
104 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
105 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
106 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
107 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
108 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
109 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
110 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
111 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
112 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
113 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
114 (دریافت مقاله) سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان
115 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
116 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
117 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
118 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
119 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
120 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
121 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
122 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
123 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
124 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
125 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
126 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
127 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
128 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
129 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
130 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
131 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
132 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
133 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
134 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
135 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
136 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
137 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
138 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
139 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
140 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
141 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
142 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
143 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
144 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
145 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
146 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
147 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
148 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
149 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
150 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
151 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
152 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
153 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
154 (دریافت مقاله) سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان
155 (دریافت مقاله) سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان
156 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
157 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
158 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
159 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
160 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
161 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
162 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
163 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
164 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
165 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
166 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
167 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
168 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
169 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
170 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
171 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
172 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران