جمشید جلیلوند

 جمشید جلیلوند مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان

جمشید جلیلوند

Jamshid Jalilvand

مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
4 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
11 (دریافت مقاله) همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران
12 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
13 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
16 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
17 (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
21 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
22 (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی