مصطفی پرنیانی

 مصطفی پرنیانی

مصطفی پرنیانی

Mostafa Parniani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
2 (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
3 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
4 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
5 (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
6 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
7 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
8 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
9 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
10 (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
12 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
13 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
14 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
15 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
18 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق