جواد خزائی

 جواد خزائی دانشگاه تهران

جواد خزائی

Javad Khazaei

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
3 (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
4 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
6 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
7 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
9 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
12 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
17 (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
18 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
19 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
21 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
22 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
23 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
24 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
25 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
26 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
27 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
28 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
29 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
30 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
33 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
34 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
35 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
38 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی